Velkommen til kvensk kvinnenettverk

La hestehoven være et symbol på Kvenske kvinners ukuelige pågangsmot for sin kultur og sin eksistens. Som hestehoven spretter fra under ulike vilkår, sånn skal også vi vise oss fram og skinne i landkapet.

Velkommen til kvinnenettverket.  Ideen til kvinnenettverket ble skapt 8. Mars 2008, på selveste kvinnedagen.  Hvorfor ikke lage et nettverk hvor kvenske kvinner i alle aldre, kan bygg relasjoner på en enkel måte?  Ideen blei lufta for potensielle brukere, og responsen var formidabel.

Fødselen for nettverket har vært lang og kronglete, med diverse problemer under veis, både tekniske og på andre plan, men som hestehoven gir vi ikke opp men prøver igjen.  Vi tror vi nå har et levedyktig produkt.

Vi har laga en ramme for nettverket, men er fleksibel for endringer etter som vi utvikler sida.  Et sted må vi likevel begynne så vær så god – sett i gang – vær aktive og bruk nettverket flittig.