Norske Kveners Forbund

Norske Kveners Forbund

Ruijan Kveeniliitto

Tervettulemaa! Velkommen!

VELKOMMEN TIL DE NYE NETTSIDENE TIL RUIJAN KVEENILIITTO — NORSKE KVENERS FORBUND!

SIDENE OVERSETTES FORTLØPENDE TIL KVENSK, OG DET VIL TA LITT TID FØR ALL OVERSETTELSE ER PÅ PLASS.

RK – NKF er en landsdekkende organisasjon som ivaretar kvenske interesser. RK – NKF fremmer og synliggjør kvenske interesser overfor myndighetene, både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. RK – NKF arbeider for å styrke kvensk identitet, å ta vare på og utvikle kvensk språk og kvensk kultur. Vi samarbeider med urfolks- og minoritetsgrupper innen det finsk-ugriske språkområdet.

—-

RK – NKF oon organisasjuuni joka turvvaa kväänitten intressit koko maasa. RK – NKF eesauttaa ja nostaa essiin kväänitten intressit esivallan etheen. Tämä työ tehään sekä paikalisesti, rekiunaalisesti, nasjunaalisesti ette internasjunalisesti. RK-NKF tukkee ja kehittää kväänin kielen ja kultuurin ja vahvistaa kväänitten identiteettiä. Met tehemä yhtesistyötä toisten finno-ugrilaisten alkuperäiskansjoen ja minuriteettijoukkojen kans.

 

Siste innlegg / Viimeisin viesti

Jubileumsseminar: NKF-RK 30 år!
Jubileumsseminar: NKF-RK 30 år!
4.-5. desember arranger Ruijan Kveeniliitto - Norske Kveners Forbund sammen med UiT - Norges arkiske...
Les mer / Luje lissää
Ruijan kuvat: Vinnerne
Ruijan kuvat: Vinnerne
Fredag 6. oktober 2017 ble utstillingen Yhessä – Yhdessä – Sammen på Tromsø Museum åpnet...
Les mer / Luje lissää
Et lite lyspunkt, men fortsatt mangler vi mye.
Et lite lyspunkt, men fortsatt mangler vi mye.
Uttalelse - statsbudsjettet: Et lite lyspunkt, men fortsatt mangler vi mye. Så er regjeringens statsbudsjett...
Les mer / Luje lissää
Nytt nettsted – Kvensk bibliotektjeneste
Nytt nettsted – Kvensk bibliotektjeneste
Nettstedet lanseres 1. juni
Les mer / Luje lissää
Kvenene har fått sitt felles flagg!
Kvenene har fått sitt felles flagg!
Norske kveners Forbund har valgt å anerkjenne et felles flagg for kvenene i Norge.
Les mer / Luje lissää
Uttalelse: Mediesituasjonen for kvenene
Uttalelse: Mediesituasjonen for kvenene
Svakt medietilbud for kvenene.
Les mer / Luje lissää
Høring i Kontroll- og konstisjonskomiteen førstkommende mandag
Høring i Kontroll- og konstisjonskomiteen førstkommende mandag
Høring om Sannhetskommisjon.
Les mer / Luje lissää
Uttalelse: Kvenske barns rett til en opplæring som støtter deres identitet, språk og kultur
Uttalelse: Kvenske barns rett til en opplæring som støtter deres identitet, språk og kultur
Opplæringsloven må endres.
Les mer / Luje lissää

Forbundet har bortimot 1000 medlemmer. En ungdomsorganisasjon og aktive lokallag spredt ut over landet er tilsluttet forbundet. De fleste lokallagene er i kjerneområdene i Nord-Troms og Finnmark, men Østlandet, Sørvestlandet og Trøndelag har også egne lokallag.

Arbeidsområder og politiske hovedmål

Ruijan Kveeniliitto – Norske Kveners Forbund abeider lokalt, regionalt og nasjonalt for å fremme det kvenske folkets rettigheter og for å fremme og ivareta kvensk språk og kultur.

Noen politiske hovedmål:

  • Styrke kvensk språk i Norge
  • Styrking av kvensk medietilbud
  • Offentlig utredning av kvenenes rettigheter
  • Bevaring av kulturminner
  • Sikre et godt kvensk barnehage– og skoletilbud