Norske Kveners Forbund

Norske Kveners Forbund

Ruijan Kveeniliitto

Tervettulemaa! Velkommen!

VELKOMMEN TIL RUIJAN KVEENILIITTO — NORSKE KVENERS FORBUND!

SIDENE OVERSETTES FORTLØPENDE TIL KVENSK, OG DET VIL TA LITT TID FØR ALL OVERSETTELSE ER PÅ PLASS.

RK – NKF er en landsdekkende organisasjon som ivaretar kvenske interesser. RK – NKF fremmer og synliggjør kvenske interesser overfor myndighetene, både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. RK – NKF arbeider for å styrke kvensk identitet, å ta vare på og utvikle kvensk språk og kvensk kultur. Vi samarbeider med urfolks- og minoritetsgrupper innen det finsk-ugriske språkområdet.

—-

RK – NKF oon organisasjuuni joka turvaa kväänitten intressiitä koko maassa. RK – NKF eesauttaa ja nostaa eshiin kväänitten intressit esivallan etheen. Tämän työn tehään sekä paikalisesti, rekiunaalisesti, nasjunaalisesti ette internasjunalisesti. RK-NKF tukkee ja kehittää kväänin kieltä ja kulttuuria ja vahvistaa kvääniitten identiteettiä. Met tehemä yhtheistyötä toisten finno-ugrilaisten alkuperäiskansojen ja minuriteettijoukkojen kans.

 

Siste innlegg / Viimeisin viesti

Kvensk aften arrangeres av nyoppstartet lokallag i Trondheim
Kvensk aften arrangeres av nyoppstartet lokallag i Trondheim
Norske Kveners Forbund - Ruijan Kveeniliitto inviterer til prat og konsert med Trygve Beddari og...
Les mer / Luje lissää
Kvener på sporet – slektsforskning med RK-NKF og Slekt og Data
Kvener på sporet – slektsforskning med RK-NKF og Slekt og Data
NKF og Slekt og Data lager arenaer for å drive slektskransking med vekt på kvener.
Les mer / Luje lissää
Åpne møter for innspill til «Sannhetskommisjonens» mandat
Åpne møter for innspill til «Sannhetskommisjonens» mandat
Kvenske åpne møter for innspill til mandat for kommisjonen for gransking av fornorskingen.
Les mer / Luje lissää
Kjemper for ivaretakelsen av kvensk kultur
Kjemper for ivaretakelsen av kvensk kultur
Kultur -og kulturminneutvalget jobber for en større bevisstgjøring om den kvenske kulturen.
Les mer / Luje lissää
En lite ambisiøs målrettet plan for kvensk språk
En lite ambisiøs målrettet plan for kvensk språk
NKF-RK uttaler seg om målrettet plan for kvensk språk. BILDE: PER IVAR SOMBY
Les mer / Luje lissää
Nå kan du kjøpe flagg!
Nå kan du kjøpe flagg!
Kvenstua i Alta tar i mot bestillinger for det kvenske flagget.
Les mer / Luje lissää
Møt den nye informasjonsmedarbeideren
Møt den nye informasjonsmedarbeideren
Tiia Grøn skal jobbe for NKF-RK med media og kommunikasjon.
Les mer / Luje lissää
Møte mellom nordiske kvenske/tornedalske ledere
Møte mellom nordiske kvenske/tornedalske ledere
Pressemelding Fredag 12. januar 2018 møttes representanter for norske og svenske kvener (lantalaiset) og tornedalinger...
Les mer / Luje lissää

Forbundet har bortimot 1000 medlemmer. En ungdomsorganisasjon og aktive lokallag spredt ut over landet er tilsluttet forbundet. De fleste lokallagene er i kjerneområdene i Nord-Troms og Finnmark, men Østlandet, Sørvestlandet og Trøndelag har også egne lokallag.

Arbeidsområder og politiske hovedmål

Ruijan Kveeniliitto – Norske Kveners Forbund abeider lokalt, regionalt og nasjonalt for å fremme det kvenske folkets rettigheter og for å fremme og ivareta kvensk språk og kultur.

Noen politiske hovedmål:

  • Styrke kvensk språk i Norge
  • Styrking av kvensk medietilbud
  • Offentlig utredning av kvenenes rettigheter
  • Bevaring av kulturminner
  • Sikre et godt kvensk barnehage– og skoletilbud