Om Oss

Brukere av nettverket – hvem er vi?

Kvenske kvinner i alle aldre oppfordres til å bruke nettverket aktivt.  Forutsetningen er bare at en er medlem i et lokallag som står tilslutta Norske Kveners forbund/ Ruijan Kveeniliitto.

Vi har to innfallsvinkler til å bruke nettverket:

 • Faste emner som Kunst og Kultur, Kreative damer, osv.; Her forventer vi skred av innspill.  Kom gjerne med bidrag til nye emner.
 • Fora er et rent diskusjonsverktøy.  Det sier seg selv at de fastsatte emnene også kan bli emner under  fora.  Det viktigste er at begge kanaler blir flittig brukt.

Formål

Ta vare på historiske tradisjoner og utvikle nye.  Redde kvenske språk og kultur.  Bygge opp et nettverk for å komme med/fremme kreativitet innen alle sjangere innen kvensk kultur.  Fremme nye ideer og være en positiv medspiller på alle måter.

Temaer – aktiviteter

Det er utallige emner og temaer som er aktuelle å ta opp. Her er noen forslag:

 • kvensk språk, skole og utdanning
 • hvordan utvikle kvensk bærekraftig næringsliv
 • utvikling av alle typer kunst-/kulturuttrykk med utgangspunkt i det kvenske
 • revitalisere gammelt, kvensk kvinnehåndverk – bruke de gamle teknikker i ny design
 • mat – ta i bruk det historiske – utvikle nytt
 • bevaring/dokumentasjon/profilering av kulturminner
 • politisk påvirkning/delta i media debatter
 • hjelp til juridisk saksbehandling
 • hjelp til å delta på stand
 • film, teater, litteratur, revy
 • skriv gjerne på kvensk

Administrasjon

Nettverket vil av praktiske grunner, nå i begynnelsen bli administrert av Mary Kristiansen og Astrid Ballo.

Den daglige driften vil foreløpig skjer ved henvendelse til Astrid Ballo.  Etter hvert må vi bli mer demokratisk og velge personer til å ta seg av styringa og driften av kvinnenettverket.  Administrasjon vil også luke bort eventuelle upassende innlegg.

Hvordan bruke nettverket?

Har du et innlegg under de fastsatte emnene eller forslag til nye hovedemnerså bruk kontakt oss skjemaet som du finner link til i menyen øverst på siden. Astrid vil da sørge for å få emnet satt inn.

Astrid vil være tilgjengelig 1 time hver virkedag for å redigere kvinnesida.