Kvenske kvinneprofiler

fredag 12 oktober, 2012

Lill Torild WickstrømKvener ut i verden

Kvenjenta Lill Torild Wickstrøm var for andre gang på kort tid i USA og holdt foredrag om utvikling av diagnose produkter fra GE Healthcare. Lill Torild er opprinnelig fra Vestre Jakobselv, men er bosatt i Oslo. Ho er forsker ved GE Healthcare i Oslo (tidligere kjent som Nycomed). GE Healthcare er i Norge mest kjent for utvikling av produkter innen medisinsk diagnose som f.eks kontrastvæsker for røntgen og MR

Reidun Mellem

torsdag 17 desember, 2009
Reidun Mellem

Reidun Mellem, en flott dame i en flott drakt

Født på Elvevoll i Storfjord. Har jobba i barne og ungdomsskolen i 41 år og er pensjonist nå. Viktigste arbeids og interessefelt i dag er; hytta på Elvevoll, sopran i Tromsdalen kirkekor, menighetsarbeid, skrivearbeid, foredragsholder i lag og foreninger. Har skrevet 10-12 bøker og hefter, især om kvener, lastadianismen og krigstida med evakueringsdramaet. Har vært redaktør av årboka “Menneske og miljø i Nord-Troms” over fleire år og har bak seg to ganske fyldige hefter om Tromsdals-kjerka; “Tromsdalen kirke 25 år” og “Tromsdalskjerka fyller 40″. Hun er nettopp ferdig med manus til ei bok om det å være norsk krigsbarn i Sverige 1944-45, og har fått forespørsel fra Russland om oversetting av boka “Med russisk krigsutstyr gjennom Skibotn-dalen” for utgivelse der borte. Den handler om hendelser under den første verdenskrigen. Reidun er gift med Åge Mellem som er fra Sør-Odal og de har 4 barn og 8 barnebarn, og har fast bopel i Tromsdalen – på Tomasjorda.

Reidun har vært med i styret i Norske Kveners forbund, og i en periode var hun  leder i forbundet.  Hun har i en lang periode vært en stor pådriver for å fremme og synliggjøre kvenenes språk og kultur.  Ikke minst har hennes forfatterskap vært et viktig innslag i revitaliseringa av både språket og kulturen til kvenene.