Jentene tar styringa

tirsdag 28 mai, 2013

Nytt styre i Nord-Varanger kvenforening – Varenkin kvääniseura

Vi ønsker de nye styremedlemmene velkommen til å lede Nord-Varanger kvenforening.

Styret har en overvekt av jenter, 3 i styret og i tillegg er begge vara-medlemmene jenter.  Altså bare to menn. Det er noen oppegående, flotte jenter som vi har de største forhåpninger til. Selvfølgelig gjelder det samme for mennene i styret.  Styret består da av Jørgunn Vikstrøm, leder, Anita Hellesø, kasserer, Bente Jonassen, sekretær, Andreas Hellesø, nestleder, Magnus Mækelæ, styremedlem.  I tilleg to varamedlemmer; Katriina Pedersen og Helga Pettersen.   Vi ønsker dem lykke til med arbeidet i laget til beste for kvenkulturen!

Kvinnedagen – 8. mars

torsdag 7 mars, 2013

Vi vil sette fokus på kvinnedagen – betyr den noe i vår tid?  Hva betyr den for norske kvinner generelt, og for kvenske kvinner spesielt.  Har dagen utspilt sin rolle 100 år etter at kvinner fikk stemmerett i Norge,  eller kan vi bruke den positivt i kvensk  kvinnepolitikk?  Vi stilte følgende spørsmål til et utvalg av kvenske kvinner: Er kvinnedagen viktig for kvinner generelt? Er dagen viktig for kvenske kvinner?

    » » »   Les resten av denne artikkelen »

Vadsødagboka

torsdag 13 mai, 2010

Ønsker skribenter til Vadsødagboka

Fra: Synnøve Thingnæs <synnove.thingnas@varangermuseum.no>
Vadsø museum trenger fortsatt skribenter til Vadsødagboka! Har dere i Kvinnenettverket noen spesielle arrangementer dere har lyst å fortelle om, er det bare å ta kontakt og avtale datoen med oss. For mer info, se: http://varangermuseum.no/no/vadso/vadsodagboka_2010/