Jentene tar styringa

tirsdag 28 mai, 2013

Nytt styre i Nord-Varanger kvenforening – Varenkin kvääniseura

Vi ønsker de nye styremedlemmene velkommen til å lede Nord-Varanger kvenforening.

Styret har en overvekt av jenter, 3 i styret og i tillegg er begge vara-medlemmene jenter.  Altså bare to menn. Det er noen oppegående, flotte jenter som vi har de største forhåpninger til. Selvfølgelig gjelder det samme for mennene i styret.  Styret består da av Jørgunn Vikstrøm, leder, Anita Hellesø, kasserer, Bente Jonassen, sekretær, Andreas Hellesø, nestleder, Magnus Mækelæ, styremedlem.  I tilleg to varamedlemmer; Katriina Pedersen og Helga Pettersen.   Vi ønsker dem lykke til med arbeidet i laget til beste for kvenkulturen!