Kvinnedagen – 8. mars

torsdag 7 mars, 2013

Vi vil sette fokus på kvinnedagen – betyr den noe i vår tid?  Hva betyr den for norske kvinner generelt, og for kvenske kvinner spesielt.  Har dagen utspilt sin rolle 100 år etter at kvinner fikk stemmerett i Norge,  eller kan vi bruke den positivt i kvensk  kvinnepolitikk?  Vi stilte følgende spørsmål til et utvalg av kvenske kvinner: Er kvinnedagen viktig for kvinner generelt? Er dagen viktig for kvenske kvinner?

1. Er kvinnedagen, 8. mars, viktig for kvinner generelt?
2. Er dagen viktig for kvenske kvinner?

Anne-Gerd Jonassen, leder i NKF/RK:
Min mening er at dette har vært en viktig sak for kvinner i nord området, men at det må vektlegges i sak for sak.

_

 

Katriina Pedersen, Vestre Jakobselv,  medlem i Kveeninnuoret og med i styret for Nord-Varanger kvenforening:

Ja. Fortsatt finner vi skjevheter i arbeidslivet i Norge. Solidaritet med resten av verden er også viktig.

Ja, av samme grunner som den er viktig for kvinner generelt. Kvenske kvinner er i dag godt representert i styre og stell. Fokus på historiske kvenske kvinner har likevel vært ganske liten og behøver et løft. Kvinner er viktige kulturbærere!

_

 

Eldbjørg Jørgensen og Ruth M. Bøyum, Tana bru, medlemmer i Tana kvenforening:
Generelt har den stort sett utspilt sin rolle i Norge, men i spesielle tilfeller er det nok   på sin plass fortsatt å bruke dagen aktivt.

Ja, her kan en fortsatt bruke dagen til å markere og synliggjøre kvenkulturen og være en aktiv pådriver for kvensaken i det offentlige rom.

_

 

Anita Ittelin Hellesø, Vestre Jakobselv, Vestre Jakobselv, styremedlem i Nord – Varanger kvenforening:

Ja, tror jo det – at kvinnedagen fortsatt er viktig på mange måter og til forskjellige behov.

Dagen er viktig for. eks. for å synliggjøre og videreføre kulturen, vise litt av hva kvenske kvinner bidrog med angående håndarbeid, mattradisjoner, barneoppdragelse og ikke minst  sameksistensen med øvrige befolkning.

_

 

Liisa Koivoleto: Tromsø,  Redaktør i Ruijan Kaiku:

Jeg har aldri deltatt i noen arrangement på kvinnedagen, har jobbet som vanlig. Men av og til tar vi  badstu og starter årets sjøbadesesong på kvinnedagen.

Jeg vet ikke. Jeg tror den er like viktig for kvenske kvinner som for alle andre.

_

 

Torild WickstrømTorild Wickstrøm, Oslo,  medlem i Nord – Varanger kvenforening:

Har ingen forhold til Kvinnedagen – ser ikke behovet.  Synes Norge er rimelig likestilt.

Ser ut som kvinnene generelt står sterkt i kvenkulturen, og ser ikke et spesielt behov for kvinnekamp i kvensaken.   Behovet er vel et større engasjement av alle, både kvinner og menn.

_

 

Mary Kristiansen, Oslo, styremedlem i NKF/RK:

Ja! Til og med i verdens rikeste land! Vi har kanskje andre utfordringer enn fattige kvinner i U-land – men et par eksempler er:

¤ Hvorfor forskes det f eks ikke på kvinnehjerter når det nå er viktigste dødsårsak for kvinner – og forskning viser at kvinnehjerter ikke fungerer som menns, men likevel får vi  de medisinene  som er produsert spesifikt for de utforskede hjertene som er menns?

¤  Hvorfor velger norske kvinner yrke – nesten fra en like smal base som for 50 år siden? (Hadde det ikke vært for at kvinner gjør det så mye bedre i skolefag enn gutter, så ville vi kanskje  fremdeles hatt nesten bare mannlige leger? Min påstand er at det er mer de gode karakterene som gjør at de kan velge å bli leger, tannleger osv. og at de derfor kan velge studier på  øverste hylle enn at de ønsker å velge utradisjonelt

Ja, det som gjelder alle kvinner gjelder også for kvenske kvinner! I tillegg trenger kvenkvinner også å bli kjent med sine formødres kultur, som kvenske kvinner generelt er forhindret i fra i dag, fordi de er fratatt muligheten til bli kjent med de gamle kvenkvinnenes kultur og kultur-ytringer – gjennom skolegang og andre kvenske institusjoner. Hvordan skal vi da ta vare på denne delen av kvenkulturen?