Vestre Jakobselv kvinnelag: Julemessa 2012

mandag 26 november, 2012

Kvinnelaget i Vestre Jakobselv hadde sin årlige julemesse sist lørdag – 24.11.12

Dette er en årlig hendelse i forbindelse med kulturdagene i Vadsø kommune.  Kvinnelaget består av alle lag av befolkninga i bygda, kvener, finskætta, dansker, samer, nordmenn med mer – en herlig blanding med andre ord.  Felles formål er å ta vare på gamle håndarbeidstradisjoner, men også ta i bruk og gjerne utvikle, nye ideer.  Kvinnelaget har eget hus som det koster å drifte.  Tilstelninga under kulturdagene er først og fremst for å få inn penger til husets drift.

Kvinnelaget baserer sine inntekter på loddsalg og kafèdrift, og har ikke egen salgsbod under messa, men  gir andre muligheten til å selge sine produkter,  og interessen viser seg å være stor for å delta.  De fleste av aktørene vil også fortsette med salg under kulturdagene, da på Vårbrudd i  i Vadsø.