– Kvenene er ikke innvandrere!

Grensene ble først satt i 1751, da var allerede store deler av Nord-Norge, hovedsaklig kyststrøkene i Nord-Troms og Finnmark, befolket av kvener. Disse krysset aldri noen grenser når de valgte bosted.

Min barndoms sang

Inger Birkelund fra Nordreisa var ikveld hovedperson på NRKs Underveis-sending, som fikk tittelen «Min barndoms sang». Språket hun hørte rundt seg som barn er nesten borte, kunnskapen om den kvenske kulturen er liten og med det sa hun opp sin 100% stilling blant annet for å formidle om kvensk historie …

Tornedalsteateret til Nord-Troms

Tornedalsteateret kommer til Nord-Troms 28. oktober, med forestillingen Tukkipojat. Forestillingen er skrevet av Mikael Niemi, og han kaller det selv for teaterets første «queerpjäs». Tukkipojat undersøker hvor «annerledes» man kan våge å være i den tornedalske machokulturen.

Det store kulturløftet- for hvem?

Kulturløftet, den rødgrønne regjeringens felles prioriteringer for norsk kulturpolitikk, gjør at kulturen er den store vinneren i årets Statsbudsjett. Kultursatsinga øker med 889,3 mill. kroner i 2013. Regjeringen har en visjon om at Norge skal være en ledende kulturnasjon som legger vekt på kultur i alle deler av samfunnslivet. Kulturelt …

«Veien til Ruija» i Manndalen

Den 6. oktober åpnet utstillingen  Tiet Ruijhaan eller Veien til Ruija  på Senter for nordlige folk i Manndalen. Utstillingen presenterer en redegjørelse for de finsktalende folkegruppenes – kvenenes – migrasjon til Ruija, den arktiske kysten av Norge. Den er basert på historisk materiale fra Finland, Sverige og Norge.

Ballo fikk hederspris

Norske Kveners Forbunds høyeste utmerkelse, hedersprisen, ble utdelt under et forbundsstyremøte 8.-9. september i Vestre Jakobselv. Utmerkelsen gikk denne gangen til Astrid Ballo.