– Det kvenske må styrkes

Ruijan Kaiku har intervjuet to av de nye ordførerne, Lidvart Jakobsen (t.v) og Sigmund Steinnes (innfelt) i henholdsvis Nordreisa og Storfjord, og spurt om deres forhold til utvikling av kvensk språk og kultur. Begge Arbeiderparti-ordførerne var positive og ønsket å styrke det kvenske i hver sin kommune.

Halti Kvenkultursenter behøver driftsmidler!

NKF/RK registrerer med skuffelse at Halti Kvenkultursenter heller ikke i forslaget til neste års statsbudsjett er bevilget driftsmidler.  Kvenkultursenteret har i løpet av sin korte levetid rukket å bli et kraftsenter for kvenkulturen i Troms.  De har lykkes å samle kommunene i Nord-Troms til en satsning på kvensk kultur, men …

Eira Söderholm om kvensk studieframtid

Kvener.no har fått et intervju med Eira Söderholm ved Universitetet i Tromsø. Hun forteller åpenhjertig om planene for kvensk studie fremover, samt motbakker på veien, hovedsaklig i form av mangel på ressurser. Markedsføringen er vanskelig, men hun håper kvenene som en «folkebevegelse» kan få ting til.