Spørreundersøkelse om flerspråklighet

ELDIA håper du ønsker å delta i forskningsprosjektet deres, hvor de forsker på flerspråklighet i Europa. Dette prosjektet heter ELDIA (European Language Diversity for All) og er finansiert av Europa-kommisjonen. Det vil pågå samtidig i åtte land i årene 2010–2013. De vil forske på i alt fjorten samfunn med flerspråklige …