Kvenmonumentet

lørdag 4 juni, 2011

KVEENIPATSAAN KASVOT

Kaksi sataa vuotta sitten
nämä naiset ja miehet,
kolmen maan äärellä
rakensivat Ruijaa.

Sitkeinä kuin koivut
tunturin kupeessa,
ankkuroivat itsenä
suuren meren rannalle,
iskivät lapionsa
vieraaseen multaan,
että leipä
olisi jokapäiväinen.

Ja he viljelivät maata
ja merta
ja kieltä –
että sydän ei jäätyisi
tällä tuulisella rannalla
kaukana kotiseudusta.

Ja tänä päivänä
se kieli koskettaa
lämpimästi,
kuin aurinko
Ruijan rantoja.

Ja nämä kveenipatsaan
kasvot
kokoavat menneisyyden
muistot –
ja antavat toivoa
tulevaisuuteen.

Av: Anja Juvonen

KVENMONUMENTETS ANSIKT

For to hundre år siden –
i grenseområdet for tre land
var disse kvinner og menn
med på å bygge opp Finnmark.

Seige som bjørka tett inntil fjellet
forankret de seg på kysten til det store hav,
drev spaden i fremmed muld
for å skaffe tilveie det daglige brød.

Og de dyrket jorden
og havet
og språket –
for at ikke hjertet skulle isne
her på den stormfulle kyst
langt fra de hjemlige trakter.

Og idag bringer dette språket
en følelse av varme –
som solen, når den varmer Finnmarks kyster.

Og dette monumentets ansikt
bærer fram fortidens minner –
og gir håp for fremtiden.

Av: Anja Juvonen
Oversatt til norsk av Bjarne Olsen.

Dette fant jeg i et hefte «Niin saapi sanoa»,  lagd av Olav Beddari for skoledirektøren i Finnamrk i 1987.  Jeg bet meg særlig merke i at ordet kven blei brukt – selv om det på enkelte hold er hevdet at kven ikke var et tema under prosessen med å lage monumentet.  Astrid Ballo