Ungdom fronter flerspråklighet

Storfjord er en trespråklig kommune, det legger ikke Ungdomsrådet skjul på når de trykker t-skjorter til alle ungdommene. Ingen stammer fra «de tre stammers møte» ble glemt, og ungdommene kan nå vise frem at de kommer fra en flerkulturell kommune – med stolthet.

Bli medlem i Norske Kveners Forbund

Norske Kveners Forbund behøver mange medlemmer for å ta vare på kvenske interesser. Bor det en kven i deg? Ønsker du å bidra til å kjempe kvenenes sak? Tenker du på å starte et lokallag? Passive og aktive medlemmer er like viktige.

Invitasjon til Kveenidol 2011

REISANETT.NO: Kveenidol 2010 hadde bare to deltakere, konkurransen ble derfor avlyst i fjor. På bakgrunn av dette har vi endret reglene – og håper at vi får mange flere påmeldte i 2011!

Vil vekke kvensk språk til livet

Leder for Halti Kvenkultursenter, Lisa Vangen, mener det er på høy tid at kvensk språk blir oppgradert fra nivå II til nivå III i det europeiske språkcharteret. – Til å være en trekulturell region holder det ikke å forbeholde det kvenske til festtaler om «de tre stammers møte», sier Vangen …

ELDIA-prosjektet kartlegger kvensk

Folk fra ELDIA-prosjektet reiser om dagen rundt i Nord-Norge for å intervjue blant annet de med tilknytning til det kvenske. I ELDIA-prosjektet undersøker de situasjonen for minoritetsspråk og flerspråklighet i ulike deler av Europa. Nå trenger de intervjuobjekter blant kvenene når de besøker Nordreisa. Møt på Halti-bygget på Storslett, 11.mai …

Kvenforbundet møtte Europarådet

I forbindelse med den norske rapporteringen til Europarådet på Norges oppfylling av Rammekonvensjonen om beskyttelse av nasjonale minoriteter, gjennomfører Europarådets ekspertkommite en møteserie med berørte parter.  Mandag 2. mai møtte de Norske Kveners Forbund i Tromsø.