Landsstyret med uttalelse om fjordfiske

Norske Kveners Forbund ser med stor uro på at få og store enheter presser fjordfiskerne bort fra deres livnæring langs kysten. Dette mener kvenforbundet går utover de nasjonale minoritetene, som man mener har en historisk rett til å høste av havet og dermed også en historisk rett til økonomisk utbytte …

Høyere utdanning i kvensk

Landsstyremøtet i Alta 19.-20. mars i Norske Kveners Forbund vedtok en resolusjon som går på at man ikke finner seg i at regjeringen overser sine forpliktelser overfor det kvenske språket, samtidig som man ber Universitetet i Tromsø om å avklare framtidig oppfølging med regjeringen, ettersom det har vært snakk i …

Ønsker kvensk kulturfond

Norske Kveners Forbund vedtok på landsstyremøtet 20.mars i Alta at man ønsker et eget kvensk kulturfond. I resolusjonen heter det blant annet: – Det kreves strakstiltak dersom man ønsker at kvensk kultur igjen skal kunne blomstre, og at kvensk kultur skal kunne forbli en ressurs for nasjonen Norge.

– Krever handlingsplan for kvensk språk, nå!

Landsstyremøtet i Norske Kveners Forbund er klare i sin tale: – Regjeringen må vise at de mener alvor med ønsket om å redde kvensk språk. Vi har med skuffelse registert at kulturministeren ikke ønsket å lage en handlingsplan for kvensk språk. Dette mener landsstyremøtet er nødvendig ettersom språket er døden …

Integrering eller internering, Støre?

– Vår ambisjon er at Norge skal være verdens mest inkluderende samfunn, et vinnerlag i globaliseringens tidsalder, sa Jonas Gahr Støre da Arbeiderpartiets integreringspolitiske dokument ble lagt fram 9. februar. Det hørtes bra ut. – Vi ser på mangfoldet som en styrke, sa han. Kjempebra!

Historisk forening inviterer til møte på Studenthuset Driv 9.mars

I debatten rundt en eventuell innlemming av Tromsø kommune i forvaltningsområdet for samisk språk står historiske spørsmål sentralt. Historisk forening ønsker med dette seminaret ikke å ta stilling for eller imot. Formålet er snarere å formidle forskningsbasert kunnskap om Tromsø og det samiske. Det er derfor invitert erfarne forskere til …

– Kvensk og finsk mangler støtte

Nettstedet hun driver – finsk.no – får ikke lenger offentlig støtte og hun jobber selv uten lønn. Universitet i Tromsø vurderer nå å fjerne finsk på masternivå. Bente Imerslund mener dette er to sider av samme sak; nemlig politikernes mangel på interesse for den nasjonale minoriteten kvener.