Ruijan Korpuset for kvensk språk presentert i Oslo

Torsdag 8. April  ble Ruijan Korpuset presentert i Oslo med stor festivitas.  Statssekretær Raimo Valle FAD, Satu Suikkari-Kleven, ambassaderåd ved den Finske ambassaden og generalsekretær Ivar Johnsen NKF/RK var blant gjestene under åpningen. I april 2005 fikk Norge et nytt minoritetsspråk – kvensk ble anerkjent som eget språk. Kvensk har …

Kvensk prosjektplan for Nordområdene

Som et innspill til Regjeringens nye strategidokument for nordområdeutvikling  – Nye byggesteiner i nord har NKF utviklet en egen prosjektplan for kultur- og språksamarbeid i det østersjøfinske språkområdet. I samendragsskissa heter det blanta annet at: «Nordområdene har en lang tradisjon som et flerkulturelt område. For Norges del gjelder det i …

KVÆNSK SPRÅK, STATUSHEVING!

Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveenliitto på årsmøtet, 21. Mars vedtatt følgende resolusjon. Kvænsk språk ble anerkjent som eget språk av den norske regjeringa, den 26. april 2005. Den europeiske pakten for regions- og minoritetsspråk har også et nivå III. Samisk i Norge, meänkieli i Sverige og de mange av minoritetsspråkene i …