Skriveoppmuntringspris

torsdag 25 mars, 2010

Liisa Koivulehto

Liisa Koivulehto har vært ansatt både som journalist og redaktør i den kvenske og finske avisa Ruijan Kaiku siden avisa ble starta.  Hun har gjort en formidabel jobb for å fremme og synliggjøre kvenenes sak.  Hun har vært en uredd pådriver for å ta det kvenske skrift-språket aktivt i bruk, selv om alle grammatiske termer ennå ikke offisielt er på plass.  Under Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto sitt landsmøte i Alta 21/22 mars i år,  ble Liisa Koivulehto tildelt Skriveoppmuntringsprisen.  Prisen gis til personer som tar det kvenske språket i bruk. Vi er alle takknemlig for det arbeidet ho gjør for språket vårt og  gratulerer hjerteligst med en velfortjent pris!

Gratulere med dagen, jenter

mandag 8 mars, 2010

Markering av 8. mars på Ruija kvenmuseum

Ruija kvenmuseum markerte kvinne-dagen med formiddagstreff  på Esbensengården.  Dagen blei feiret med opplesninger fra kvinners dagbøker.

Sigrid Skarstein åpnet med å fortelle litt om kvinnedagen.  Nyansatt avdelingsleder i Ruija kvenmuseum, Synnøve Thingnæs, leste fra Virginia Woolfs dagbok.  Sigrid Skarstein fortsatte med opplesing fra Anne Franks dagbok.

Ester Niemi Rystrøm leser fra Grete Dahls dagbok

Ester Niemi Rystrøm leste fra Grete Dahls dagbok fra 2. verdenskrig, særdeles interessant for de som ennå har minner fra verdenskrigen.  Sigrid Skarstein fortsatte så med utdrag fra Jane Somers dagbok av Doris Lessings.  Synnøve Thingnæs avsluttet det hele med en nyere dagboks-versjon, nemlig fra  Bridget Jones dagbok.

Rundt 20 damer og 2 herrer hadde funnet veien til en hyggelig stund med kaffe og annet godt