Økt oppslutning om NKF/RK

Gledelig økning i medlemstallet Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto kan glede seg over økende medlemstall. Vi passere nå 840 medlemmer og tallet stiger. Målet om over 1 000 medlemmer nærmer seg. Det kan virke som den siste tidens angrep fra personer i det  Norsk-Finske miljøet på kvenene fører til at flere …